Lý thuyết part 7

Cách luyện: Em sẽ đọc câu hỏi trước, tìm clues (đầu dây mối nhợ) trong câu hỏi, rồi sau đó đọc 4 lựa chọn ABCD, ghi nhớ nội dung. Tiếp theo em mới scan lên bài đọc, để tìm clues trong bài đọc. Thường thì Clues sẽ xuất hiện trong bài đọc ở 2 dạng: Dạng 1, từ đồng nghĩa hoặc viết lại bằng cấu trúc khác, nhưng nội dung không thay đổi. Dạng 2, lặp lại từ trong câu hỏi (Nhưng thường là địa danh hoặc tên người). Clues trong câu hỏi xuất hiện ở đâu trong bài đọc, dừng lại, scan thật kỹ, vòng vòng clues (hoặc đằng trước, hoặc đằng sau) đáp án sẽ xuất hiện. NHỚ: Clues có thể xuất hiện nhiều lần trong bài đọc, em phải tìm ra đúng chỗ chứa thông tin trong 4 đáp án ABCD mới tìm ra được đáp án đúng.

Phần lớn đề thi Part 7 hiện nay đề chứa câu hỏi có nội dung khó: 

1- might

2- may

3- likely

4- Why………. V…? = What is the purpose…?

5- What is the problem….?

6- mainly (about) = primarily = principally = mostly = predominantly

7- suggested about

8- said about

9- feel about

10- true about

11- known about

12- learned about

13- indicate

14- implied

15- stated about

16- concern

17- probably

18- most likely true bout

19- mentioned

Em phải xác định đây là câu hỏi suy luận, đáp án sẽ không hiện ra rõ rõ ràng ràng mà em phải hiểu nội dung, và đôi khi phải hiểu tầng nghĩa thứ 2, nghĩa bóng, mới có đáp án đúng. Với loại câu này, em phải chú ý đến những động từ trong 4 chọn lựa và danh từ cuối cùng nằm trong cụm Noun phrase làm túc từ cho động từ Vt. Đáp án đúng sẽ chứa những từ đó, trên nội dung bài đọc.

Khi đọc Part 7, em phải để ý các thể loại bài đọc. 

  1. E-mails and Memos
  2. Letters and Faxes
  3. Notice
  4. Advertisements
  5. Articles

 Trong đó có: flyers/ Text message chains/ invitations/web pages/ certificates/ Tables 

Mỗi thể loại bài đọc, có hướng xử lý riêng. Và đọc những cái gì người ta hỏi, những cái gì không hỏi, scan lướt qua mà thôi, không ngồi dịch hết nguyên bài, vì vậy, đọc câu hỏi trước, hỏi gì đọc đó, không hỏi không đọc. Nếu 1 lá thư, chỉ hỏi người gởi và người nhận, em chỉ cần đọc : From: và To:. Nội dung lá thư không cần đọc.

Vì đề thi thật rất là dài, em phải có chiến lược đọc. Đọc câu dễ trước. Thường thì đọc đến 171 đến 180 là rất khó, bỏ những câu này, nhảy ra đằng sau đọc trước, đọc từ 200 đọc ngược lại. Nếu gặp thể loại bài đọc như : Article, film reviews, news report……. Những bạn cần điểm thấp : 550, 600 không cần đầu tư đọc những câu này mà , cứ tô chữ B rồi qua bài tiếp theo dễ hơn để đọc. Những bạn cần điểm cao 700, 800, 900 thì cũng nhảy qua, đọc câu dễ trước, sau đó quay lại đọc những bài loại này sau cùng.

Cùng danh mục

 
Tư vấn ngay