Lý thuyết part 4

Hc viên tp t đoán đáp án trước khi nghe bng cách:

❖  Nm vng các th loi bài nói:

1- Thông báothông tin

2- Quảng cáo

3- Tin nhắn được ghi âm

4- Hội họp, sự kiện

5- Giới thiệu về sản phẩm mới cũng như về 1 nhân sự nào đó

6- Chủ đề về giao thông

7- Tin tức thời sự hằng ngày

8- Thông tin về du lịch

9- Dự báo về thời tiết

Part 4 là những bài Short talks ngắn, theo các chủ đề trên, có khuynh hướng lặp đi lặp lại. Muốn giỏi Part 4, các bạn phải đọc lại Audio scritps sau mỗi bài nghe (nếu bận rộn quá.. chỉ đọc lại những câu bị sai thôi), để rút kinh nghiệm cho bài sau. 

Mỗi 1 cuốn sách sẽ có lượng từ vựng riêng và độ khó riêng. Vì vậy phải luyện từ dễ lên khó thì mới hiệu quả, và sớm đi thi.

Cách sử lý phần biểu đồ thì cũng làm tương tự như part 3.

Cùng danh mục

 
Tư vấn ngay