Lý thuyết part 6

Part 6 là sự trộn lẫn giữa Part 5 và Part 7, vì vậy khi luyện, chúng ta sẽ luyện từng phần, part 7 trước, rồi đến part 5, sau cùng là part 6.

Lý do luyện part 7 trước?

Part 5 là những câu ngắn, cắt từ part 7 mà ra. Khi luyện part 7 trước, có những cấu trúc collocations chúng ta gặp nhiều lần và nó tự đi vào đầu, khi làm part 5 tự khắc biết đáp án, khỏi phải đầu tư suy nghĩ.

Tuy nhiên part 5 vẫn có lý thuyết ngữ pháp cho riêng nó, phải học mới biết đường làm bài.

Chiến lượt làm Part 6

1- Luôn luôn xem trước bài đọc bằng cách đọc lướt qua 1 lượt trước, đừng dừng lại dù thấy có lỗ trống. Bạn chỉ cần hiểu ý chung của nội dung bài đọc.

2- Sau đó đọc lại có mục tiêu. Câu nào là câu kiểm tra ngữ pháp (từ loại – danh từ/ động từ/tính từ/ trạng từ…) thì cần từ loại nào nhặt bỏ vào từ loại đó.

3- Câu nào kiểm tra từ vựng, thì phải dựa vào ngữ cảnh (cụm từ đằng trước nó và những cụm từ đằng sau nó), để suy ra nghĩa phù hợp, chọn theo mạch của bài đọc. Loại ngay câu nào mà bạn nghĩ là sai, chỉ tập trung vào những câu có khả năng là đáp án đúng. 

4- Điền câu thì thông tin cần chọn, sẽ nằm ngay đằng sau câu đứng trước nó (có ngay đằng sau – nhưng rất ít), có sự nối kết thông tin theo 2 hướng: 1 là về nội dung liên quan theo vấn đề đang đề cập, 2 là về ngữ pháp có những từ loại thay thế. Ví dụ câu đứng trước là danh từ số nhiều, thì ở câu cần điền sẽ được thay thế bằng They (nếu là chủ từ), bằng Them (nếu là túc từ)

5- Trường hợp không biết đáp án là câu nào, nhanh chóng tô chữ B, rồi đi tiếp, không để mất thời gian cho những câu ngoài tầm tay của mình.

Cùng danh mục

 
Tư vấn ngay